Lekarz rodzinny w Centrum Prima-​Med Kraków

Z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która jest częścią systemu opieki zdrowotnej obowiązującej na terenie Polski, może skorzystać każdy obywatel. W ramach POZ pacjent może liczyć na kompleksowe i skoordynowane świadczenia lekarskie. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta. POZ obejmuje także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Lekarz pierwszego kontaktu, który specjalizuje się w medycynie rodzinnej – lekarz rodzinny jest pierwszym ogniwem w systemie podstawowej opieki zdrowotnej. W swojej codziennej praktyce samodzielnie konsultuje zarówno dzieci jak i dorosłych niezależnie od powodu konsultacji, w razie potrzeby współpracując z lekarzami konsultantami pracującymi na terenie placówki medycznej. Ponadto kieruje pacjentów na badania diagnostyczne i dalszego leczenia w placówkach specjalistycznych.

Medycyna rodzinna

Zasadniczym celem medycyny rodzinnej jest utrzymywanie pacjentów w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej poprzez stosowanie profilaktyki i leczenie najczęstszych schorzeń. Medycyna rodzinna wymaga interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta z uwzględnieniem jego osoby, jako całości wraz z jego rodziną, otoczeniem i całą społecznością.

Lekarz rodzinny w ramach NFZ samodzielnie diagnozuje i leczy choroby, które wedle aktualnej wiedzy medycznej mogą być zdiagnozowane za pomocą badania lekarskiego i badań dodatkowych z listy badań gwarantowanych. W sytuacjach, gdzie niezbędna jest dokładniejsza diagnostyka i dalsze leczenie wymaga szerszego spojrzenia na daną jednostkę chorobową, wystawia skierowanie do konkretnego lekarza specjalisty lub placówki medycznej.

Główne zagadnienia medyczne, którymi zajmują się lekarze medycyny rodzinnej to m. in.:

  • profilaktyka chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne
  • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia
  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem
  • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
  • orzekanie o stanie zdrowia
  • inne świadczenia wynikające z potrzeb społeczeństwa objętego opieką medyczną, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów osób niepełnosprawnych, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta

Dostępność do opieki lekarskiej świadczonej przez lekarza rodzinnego powinna być powszechna i łatwo dostępna. Centrum Prima-​Med Kraków zapewnia fachową opiekę lekarzy rodzinnych, którzy zawsze z dużą empatią i zrozumieniem podchodzą do swoich pacjentów i służą im właściwą poradą medyczną.

Zachęcamy do rejestracji do lekarzy rodzinnych w Centrum Prima-​Med w Krakowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Umów wizytę online

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close