O poradni

Kardiologia koncentruje się nie tylko na wrodzonych i nabytych chorobach serca, ale także zajmuje się naczyniami krwionośnymi. Cały układ krążenia i tzw. choroby sercowo-​naczyniowe obejmujące m.in. nadciśnienie tętnicze.

Najczęstszymi chorobami układu sercowo-​naczyniowego są: choroba wieńcowa, niewydolność serca, arytmia serca, zawał, blok przedsionkowo-​komorowy, zakrzepowo-​zarostowe zapalenie tętnic, częstoskurcz komorowy, skaza krwotoczna, wzrost stężenia cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, zakrzepica żył, zapalenie mięśnia sercowego, zwężenia zastawek.

W obrębie kardiologii wyróżnia się kardiochirurgię, zajmującą się operacyjnym leczeniem serca i naczyń krwionośnych.

Zakres opieki medycznej

Metody badań kardiologicznych:

  • rozpoznanie i badanie wrodzonych i nabytych chorób serca, układu krążenia, naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego
  • wsparcie i prowadzenie podczas rehabilitacji pacjentów z chorobami serca i układu krążenia i socjalno-​medyczna ocena ich zawodowej odporności;
  • podstawowa intensywna opieka medyczna;
  • badanie serca przy pomocy ultradźwięków EKG;
  • diagnostyczne cewnikowanie serca m.in. z koronarografią;

Nasz zespół

Magdalena Nowacka

lek. med.