O poradni

Do dyspozycji pacjentów odwiedzających nasze krakowskie centrum medyczno-​diagnostyczne jest między innymi poradnia neurologiczna.

Neurologia jest dziedziną medycyny, która dotyczy schorzeń obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jest ona ściśle powiązana z psychiatrią, czego dowodem mogą być niektóre choroby, będące domeną zarówno neurologa, jak również psychiatry.

Czym zajmuje się neurolog?

Neurolog zajmuje się badaniem podłoża chorób i schorzeń układów nerwowych. Do obowiązków lekarza należy również przeprowadzanie wywiadu lekarskiego i wykonanie prostych badań odruchów fizjologicznych, na przykład kolanowego, mięśnia dwugłowego, trójgłowego ramienia lub mięśni przywodzicieli uda. Badanie odruchów daje podstawę do podejrzenia, jaki rodzaj schorzenia dotyczy pacjenta, to z kolei umożliwia skierowanie go na kolejne badania.

Po przeprowadzeniu wywiadu i wstępnych oględzin, neurolog może skierować pacjenta na badania, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, elektroencefalografia czy tomografia emisyjna.

Zakres opieki medycznej

Choroby układu nerwowego mogą być bardzo różnorodne – wiele z nich może skutecznie utrudniać codzienne funkcjonowanie i wykonywanie nawet najprostszych czynności. Do najczęstszych schorzeń układu nerwowego należą:

 • Zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-​rdzeniowych, zapalenie mózgu)
 • Choroby naczyniowe (np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny- TIA)
 • Zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-​rdzeniowego (np. wodogłowie)
 • Guzy (np. oponiaki, glejaki)
 • Urazy układu nerwowego (np. ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne)
 • Urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (np. mózgowe porażenie dziecięce)
 • Choroby genetyczne (np. choroba Wilsona)
 • Choroby mitochondrialne (np. dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera)
 • Zaburzenia nerwowo-​skórne (np. choroba Recklinghausena)
 • Neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)
 • Zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera)
 • Ataksje dziedziczne (np. choroba Friedreicha)
 • Zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)
 • Choroby rdzenia kręgowego (np. jamistość rdzenia)
 • Choroby złącza nerwowo-​mięśniowego (np. miastenia)
 • Miopatie (np. dystrofia mięśniowa Duchenne’a)
 • Choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
 • Choroby autonomicznego układu nerwowego (np. rodzinna dysautonomia)
 • Zaburzenia napadowe (np. padaczka, migrena, zaburzenia snu)

Nasz zespół

Ewa Windak

lek. med.


Umów wizytę online

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close