Co leczy proktolog?
20 maja 2018
JAK WYGLĄDA WIZYTA U GASTROLOGA?
24 lipca 2018

W jaki sposób zmienić lekarza rodzinnego?

Lekarz rodzinny, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest zwykle pierwszą osobą, do której zwracamy się po pomoc w przypadku problemów zdrowotnych. To od jego wiedzy, zależy dalsze postępowanie, konieczność przeprowadzenia badań diagnostycznych oraz szybkie podjęcie właściwego leczenia. Nie bez znaczenia pozostaje też osobowość naszego lekarza, jego empatia, chęć zrozumienia i pomocy swoim pacjentom. Dlatego też wybór lekarza rodzinnego jest bardzo ważny, jak również znajomość przysługującego nam prawa do zmiany lekarza.

Procedura zmiany lekarza rodzinnego nie jest skomplikowana i nie powinna nastręczać większych trudności. Należy pamiętać, że można wybrać jedynie takiego lekarza, który pracuje w placówce medycznej posiadającej podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W celu zmiany lekarza rodzinnego należy złożyć odpowiednią deklarację w przychodni zdrowia. Takie deklaracje są dostępne w przychodniach, ale też można je pobrać ze strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. W powyższym piśmie wymagane jest podanie danych osobowych pacjenta oraz dane lekarza, którego teraz chcemy wybrać. Istotnym jest fakt, że możemy w ten sposób wybrać również naszą pielęgniarkę POZ lub położną POZ. Podczas składania deklaracji należy okazać swój dowód osobisty. Nie obowiązuje nas tak zwana rejonizacja, czyli nikt nam nie może odmówić zapisu, ze względu na adres zameldowania np. w innym mieście. Jedyną przyczyną odmowy zapisania nas do konkretnego lekarza jest limit pacjentów, nad którymi sprawuje on opiekę.

W deklaracji znajduje się miejsce, gdzie należy wpisać, który raz w danym roku dokonujemy zmiany lekarza rodzinnego. Każdy pacjent ma prawo do dwukrotnej, bezpłatnej zmiany lekarza rodzinnego w trakcie jednego roku. Za każdą kolejną zmianę trzeba zapłacić 80zł na konto oddziału wojewódzkiego NFZ. Jest oczywiście wyjątek od tej zasady, np. w sytuacji, gdy pacjent zmienia miejsce zamieszkania lub gdy lekarz przestaje świadczyć usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ.

Osoby niepełnoletnie również mogą chcieć zmiany swojego lekarza rodzinnego. W takim przypadku w ich imieniu deklarację składa prawny opiekun małoletniego. W przypadku noworodków i niemowląt do 6go miesiąca życia, które nie posiadają swojego numeru PESEL, praktykuje się zapisywanie dziecka na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica lub innego prawnego opiekuna. Należy pamiętać, że w momencie, gdy dziecko ukończy 6 miesiąc życia – taka deklaracja przestaje być ważna. Wówczas rodzic lub opiekun prawny musi złożyć nową deklarację zgodą ze standardową procedurą opisaną wyżej. Nie ma obowiązku, aby wszyscy członkowie rodziny znajdowali się pod opieką tego samego lekarza.

Umów wizytę online

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close